Referencie

Blok textu: Domov
Blok textu: Strojový park
Blok textu: Kontakt
Blok textu: Zoznam služieb
Blok textu: Referencie
Blok textu: Cenník
Blok textu: Fotogaléria
Blok textu: Fotogaléria 2

Domov

Strojový park

Kontakt

Zoznam služieb

Referencie

Cenník

Fotogaléria

Fotogaléria 2

2005

– demolácia ubytovne, inžinierske siete, spevnenie plôch – Krajná ul., Bratislava –       Banské stavby Prievidza (do galerie...)

2005

– vodovodný zberač priemer 1200 mm a 800 mm; Galvaniho ul. Bratislava – Banské stavby Prievidza

2006

– kanalizácia priemeru 2200 mm – Bulharská ul., Bratislava – Combin Banská Štiavnica (do galerie...)

2005/2006

– kanalizácia priemeru 300 mm – Podpiehradná ul., Bratislava – Vodohospodárske stavby, ekol. podnik Bratislava (do galerie...)

2006

– kanalizácia priemer 2200 mm a štartovacie šachty pre tlačný stroj – Koloseo – Tomášikova ul., Bratislava – Skanska BS, Prievidza (do galerie...)

2007

– kanalizácia priemer 1600 mm a štartovacie šachty – Tomášikova ul., Bratislava – Tubau, Žilina (do galerie...)

2007

– Tunel Sitina – Skanska BS, Prievidza+ Váhostav (Tubau), Žilina

2007

– odkanalizovanie Čunovo, Rusovce – Combin Banská Štiavnica

2008

– zakladanie stavieb – pilóty priemer 900mm a 1200mm D.N. Ves, Bratislava a Čierna Voda – Liv-Geoservis, Bratislava

2008

– kanalizácia Sološnica - Combin Banská Štiavnica

2008

– II. Etapa kanalizácia Čunovo – Combin Banská Štiavnica (do galerie...)

2008

– plynovod priemer 500 Galvaniho, Bratislava – Dokaro, Bratislava

2008

– výkop pod obytný blok Sklabinská ul., Bratislava – VILLA VINO Rača, Bratislava

2009

– prehlbovanie hlavného zberača Letisko M.R. Štefánika , Bratislava – Strabag, Bratislava

2009

– výkop a betonáž čerpacích staníc odpadových vôd priemer 1600mm a 2200mm Veľké Úľany – Combin Banská Štiavnica + Stavasta Banská Štiavnica (do galerie...)

2009

– výkop a betonáž čerpacej stanice odpadových vôd priemeru 2200mm Čajkov – Stavasta Banská Štiavnica (do galerie...)

2009

– odvoz frézovaného asfaltu a dovoz asfaltu na cesty – Strabag, Bratislava

2009

– úprava nespevnených plôch asfaltovou drťou – PD Vinohrady, Bratislava

2009

– výkop a betonáž čerpacích staníc odpadových vôd priemeru 2100mm a 2500mm Bánov – Area Medica Slovaca, Partizánske (do galerie...)

2009

výkop čerpacej stanice odpadových vôd priemeru 2200mm a hĺbky 8,2m Horné Janíky Vodohospodárske stavby, ekologický podnik Bratislava

2010

–  výkop základovej pätky premostenia pre železničný tunel Turecký vrch, N.M./Váhom:  Skanska SK

2010

šachty a výkop pre vodovod 800mm Tomášikova ul., Bratislava: Skanska SK

2011

Skanska - kanalizácia 500mm Podunajské Biskupice

2011

– Ekoform Levice – prečerpávacia stanica odpadových vôd  priemeru 2000 Podlužany

2011

–  Mestské lesy BA – oprava lesných ciest a zhotovenie priepustov vodných tokov

2011

–   Tucon – rekonštrukcia vodného zdroja BVS Pečnanský les

2012

Infra Services – havarijné opravy kanalizačných sietí

2012

Ekoform Levice – prečerpávacia stanica odpadových vôd priemeru 2000 Žemberovce

2012

–  Mestské lesy BA - oprava lesných ciest a zhotovenie priepustov vodných tokov