Vnútroštátna doprava:

- Tatra 815 S3

Žeriavnické práce:

- T – 815 AD 28

Zemné práce:

- UNC 061

- KUBOTA U30

- JCB 3CX

- CAT 444E

- JCB 145W

Výstavba prečerpávacích šácht

- -pre kanalizačné systémy realizovaná JCB 145W s hĺbkovým drapákom priemeru 90 a 120cm do hĺbky 9m,ktoré sa zahlbujú do pôdy pôsobením vlastnej tiaže v dôsledku vyberania zeminy zo spodnej reznej časti šachty

Výstavba odvodňovacích studní a čerpacích jám

- -s výpažnicou (železné, betónové) i bez

Výstavba kanalizácií a vodovodov

- -traktorbágrami JCB 3CX a CAT 444E s lyžicami rozmeru 30, 60, 80 cm a planýrovacou lyžicou

- -ďalšie príslušenstvo k JCB 3CX je hydraulické kladivo, kalové čerpadlo, ručná rezačka asfaltu a ručné zbíjacie kladivo

- -na veľké výkopy sa používa JCB 145W s lyžicami rozmeru 70 a 100 cm

Zakladanie stavieb

- -základové studne: vhodné nad i pod hladinou spodnej vody

- -šachtové piliere: veľkorozmerné pilóty nad 600mm

- -pilóty:  hĺbené bez výpažníc

             s odnímateľnou výpažnicou

             výpažnicové

 

V spolupráci s firmou Liv-geoservis navrhneme najvýhodnejšie riešenie, projekt, cenovú kalkuláciu i zrealizujeme celý projekt

Spevnenie plochy

- -makadamom, drveným betónom alebo frézovaným asfaltom s následným hutnením

Paženie

- -štandardný pažiaci box Emunds Staudinger – 3 ks

Zoznam služieb

Textové pole: Domov
Textové pole: Strojový park
Textové pole: Kontakt
Textové pole: Zoznam služieb
Textové pole: Referencie
Textové pole: Cenník
Textové pole: Fotogaléria
Textové pole: Fotogaléria 2

Domov

Strojový park

Kontakt

Zoznam služieb

Referencie

Cenník

Fotogaléria

Fotogaléria 2